کشاورزی در دزفول

پرتقال دزفول - برای مشاهده عکس بزرگتر کلیک کنیدکشاورزی در دزفول سابقه‌ای تاریخی دارد. بخش غیر کوهستانی دزفول پرآب‌ترین منطقه کشاورزی استان خوزستان می‌باشد. این امر موجب رونق کشاورزی در این شهرستان گردیده است و دزفول را به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی استان مطرح نموده است.

دزفول دارای زمینهای خوب و مناسب و مسطح کشاورزی و باغهای فراوان مرکبات است.

کشت غلات، سبزیجات و مرکبات در دزفول رایج است و پرتقال این شهر فوق العاده معروف بوده و بخشی از آن به خارج از کشور صادر میشود.

محصولات کشاورزی آن عبارتند از:‌ گندم، جو، چغندر قند، شبدر، یونجه، شلتوک، کنجد، ذرّت، ماش و مرکبات آن مانند:‌ پرتقال، لیمو، نارنگی و نارنج معروف است.

Valid XHTML 1.0 Strict