درباره ما

لوگوی دزفول منفعالیت دوستان عزیز دزفولی در شبکه اینترنت و همچنین عدم وجود مرکزی برای ارائه اطلاعات به دزفول دوستان، ما را بر آن داشت تا شهر دزفول را به گونه دیجیتال به جهان و جهانیان معرفی کنیم؛ و پایگاهی برای کلیه دزفولی ها در سراسر دنیا فراهم نماییم.

پس از رایزنی مدیران محترم با دست اندرکاران امر، نام دزفول من (مای دز) برای این وب سایت انتخاب گردید و آدرس اینترنتی myDez.com در سال 1380 ثبت شد. پس از مطالعات ، جمع آوری اطلاعات و طراحی های اولیه، وب سایت در مهرماه 1381 به صورت آزمایشی راه اندازی گردید و با استقبال فراوانی مواجه شد.

این گونه بود که وب سایت دزفول من شروع به فعالیت کرد و اطلاعات و تصاویر دزفول را روی شبکه جهانی اینترنت منتشر نمود. در این راستا دوستان زیادی در کنار ما بودند تا بتوانیم به بهترین وجه به شما خدمت کنیم. در اینجا با ذکر نام این دوستان از آنها قدردانی می نمایم:

 • آقای آرمان کارساز
 • آقای علی افشاریان
 • آقای سید محمد غفاری
 • آقای مهدی کوره پز
 • آقای حمید مهدی
 • آقای علی مختاری
 • آقای احسان مختاری
 • آقای علی فرزادی
 • آقای صادق فضلی
 • آقای محمد جلیلیان
 • خانم شهزاد ابراهیمی پور
 • خانم مژگان دبیری زاده

و کلیه دوستانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم ما را در این امر یاری دادند.

Valid XHTML 1.0 Strict